Zdravotnické právo

Zdravotníci jsou hrdinové dnešních složitých dní. I na ně ale doléhá výjimečnost situace celorepublikového rozsahu a mohou se cítit ztraceni.

Proto se snažíme jim poskytnout pomocnou ruku, jak nejlépe dovedeme. Uvědomujeme si, že mimo velké nemocnice zde existuje mnoho soukromých zdravotnických zařízení, počínaje praktickými lékaři, přes zubní ordinace, až po kliniky plastické chirurgie. Právě pro zaměstnance těchto menších zařízení může být složitější získat všechny potřebné informace. Shromáždili jsme je proto na jednom místě.

Kdy musí zdravotníci pacienta přijmout a v jakých případech lze naopak pacienta odmítnout? Jaká jsou úskalí distančního poskytování zdravotnických služeb a jak v tomto případě vést záznamy v dokumentaci a řešit zpracování osobních údajů? Jak je to s docházkou do zaměstnání v situaci, kdy není dostatek ochranných pomůcek?

Přinášíme také pracovněprávní dokumenty pro případ, že je třeba provoz zařízení omezit, nebo udělit pracovníkům home office.

Zachování, omezení nebo uzavření provozu zdravotnického zařízení

Zdravotnická zařízení musí svůj provoz přizpůsobit aktuálním potřebám pacientů ohrožených nemocí Covid-19. S právní stránkou nutných změn vám pomůže tento dokument.

   Stáhnout

Vnitřní předpis

Dostali jste se jako zaměstnavatelé do situace, kdy kvůli pandemii nejste schopni přidělovat zaměstnancům práci a nevíte, jak naložit s vyplácením mzdy? Vnitřní předpis o dočasném snížení mzdy může být jedním z nástrojů, jak udržet pracovní místa a překlenout krizové období.

   Stáhnout

Zápis do zdravotnické dokumentace – telefonická nebo emailová konzultace

Nemůžete pacienta osobně vyšetřit a jste nuceni zhodnotit jeho zdravotní stav po telefonické či e-mailové konzultaci? Stáhněte si vzor zápisu do zdravotnické dokumentace o poskytnutí zdravotní péče.

   Stáhnout

Zpracování osobních údajů při distančním poskytování zdravotních služeb

Poskytujete zdravotní služby distančně a nevíte, jak splnit informační povinnost ohledně zpracování osobních údajů pacientů? Stáhněte si vzor formuláře, který můžete umístit na svůj web nebo jej pacientům poskytnout individuálně.

   Stáhnout

Možnosti odmítnutí pacienta?

Můžete odmítnout provést neakutní vyšetření či zákrok, například v případě, že nemáte dostatek ochranných pomůcek, abyste během práce s pacientem neohrozili své zdraví? Přečtěte si, v jakých případech pacienta odmítnout lze a kdy nikoliv.

   Stáhnout

 Rozhodnutí o nezbytnosti zaměstnance

Jestliže je Váš klíčový zdravotnický pracovník v karanténě, ale Vy ho pro provoz Vašeho zařízení nezbytně potřebujete, můžete rozhodnout o jeho nezbytnosti. V takovém případě může zaměstnanec při dodržení přísných opatření (např. povinnost nosit respirátor třídy FFP3 bez výdechového ventilu) do zaměstnání docházet. Stáhněte si vzor takového rozhodnutí.

   Stáhnout

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb

Pokud jako poskytovatel zdravotní péče přerušíte chod svého zařízení kvůli pandemii Covid-19, vyžaduje to spoustu oznámení a papírování. Sestavili jsme pro vás oznámení, díky kterému splníte veškeré povinnosti vůči správním orgánům, pojišťovnám i pacientům.

   Stáhnout

Zaměstnanci – omezení provozu, home office, odmítnutí práce, ochranné pomůcky

Pracujete ve zdravotnictví a zajímá vás, jaká máte práva a povinnosti v aktuální situaci? Jak je to s omezením provozu, home office nebo například s odmítnutím práce?

   Stáhnout

Dohoda o výkonu práce z domova    

I home office má svá přesná pravidla. Dohoda o výkonu práce z domova vám je pomůže specifikovat, aby měly obě strany jasno a nebyl porušován zákoník práce.

   Stáhnout

Zápis do zdravotnické dokumentace – odmítnutí pacienta neakutní péče

Jako zdravotníci se musíte ve vteřině rozhodnout, kdo vaši pomoc v aktuální nouzové situaci neodkladně potřebuje a kdo ne. Pokud musíte pacienta ze zákonných důvodů odmítnout, vyplňte uvedený vzorový formulář k záznamu do zdravotnické dokumentace.

   Stáhnout

Oznámení o omezení provozu

Pokud jste se rozhodli omezit provoz Vašeho zdravotnického zařízení, je třeba tuto informaci dostatečným způsobem oznámit pacientům. V příloze najdete vzor takového oznámení.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART