Veřejné zakázky

Vyhlášený nouzový stav se citelně dotkl také oblasti
veřejných zakázek. Podmínky, za kterých byla zadávací a výběrová řízení zahájena nebo za kterých byly veřejné zakázky zadány, se výrazně změnily. Mnoha zadavatelům a dodavatelům to zkomplikovalo plnění jejich povinností.

 

Abychom vám pomohli tuto obtížnou situaci překonat, připravili jsme pro zadavatele i dodavatele několik základních dokumentů, které vám umožní okamžitě reagovat, získat čas a připravit se na to, co bude následovat.

Otázky a odpovědi

Chcete zjistit, jak se nouzový stav dotýká veřejných zakázek? Připravili jsme pro vás několik otázek a odpovědí, které vám poskytnou základní přehled o situacích, jaké mohou v současné době nastat.

   Stáhnout

Žádost o prodloužení lhůty pro objasnění nabídky

Zadavatel vás vyzval, abyste objasnili svou nabídku (tedy abyste objasnili nebo doplnili požadované údaje, doklady, vzorky či modely), a vy nestihnete jeho výzvě ve stanovené lhůtě vyhovět? Dokud lhůta běží, můžete zadavatele požádat o její prodloužení.

   Stáhnout

Žádost o prodloužení lhůty k předložení dokladů dle §122

Zadavatel vás před uzavřením smlouvy vyzval, abyste předložili doklady nebo vzorky (podle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek), vy to ale ve stanovené lhůtě kvůli nouzovému stavu nestíháte? Dokud lhůta běží, můžete zadavatele požádat o její prodloužení.

   Stáhnout

Změna zadávací dokumentace

Předložili jste účastníkům zadávacího řízení návrh smlouvy, který nepočítá se situacemi podobnými té současné? Zadávací podmínky můžete změnit a doplnit do nich ustanovení o vyšší moci, které vás bude před nepředvídatelnými událostmi chránit. Nezapomeňte zároveň přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a upravit ji v zadávací dokumentaci.

   Stáhnout

Žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídky

Chcete se ucházet o veřejnou zakázku, ale nestíháte zpracovat nabídku a doručit ji zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek? Dokud lhůta běží, můžete zadavatele požádat o její prodloužení.

   Stáhnout

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k objasnění nabídky

Zadavatel vás vyzval, abyste objasnili svou nabídku (tedy abyste objasnili nebo doplnili požadované údaje, doklady, vzorky či modely), a vy jste nestihli jeho výzvě ve stanovené lhůtě vyhovět? Můžete zadavatele požádat o její prominutí.

   Stáhnout

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k předložení dokladů - vzorků podle § 122 

Zadavatel vás před uzavřením smlouvy vyzval, abyste předložili doklady nebo vzorky (podle § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek), a vy jste to ve stanovené lhůtě nestihli? Můžete zadavatele požádat o prominutí zmeškané lhůty a určení nové.

   Stáhnout

Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Provádíte zadávací nebo výběrové řízení a obáváte se, že ho kvůli nouzovému stavu nezvládnete dokončit? Řízení nemusíte rovnou rušit. Pokud potřebujete získat čas, můžete rozhodnout o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART