Luật hôn nhân và gia đình

Khi việc đi lại bị hạn chế, khi các cơ sở kinh doanh và sản xuất bị giới hạn hoạt động thì những điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới tình trạng kinh tế của nhiều gia đình, và kéo theo một số vấn đề liên quan tới luật gia đình. Lệnh cấm của chính phủ đối với việc di chuyển tự do hoặc cách ly có thể ảnh hưởng đến sự thỏa thuận về việc thăm nom giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là việc đưa đón bàn giao trẻ, và cuối cùng, điều đáng tiếc nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ hôn nhân và hợp tác. Cụ thể, hậu quả kinh tế của các biện pháp hiện tại có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả tiền nuôi dưỡng của cha mẹ.

Câu hỏi hiện tại

Bạn đang phải giải quyết các vấn đề pháp luật gia đình? Tài liệu này trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan tới sự gặp gỡ của cha mẹ với con cái trong tình trạng khẩn cấp, chi trả tiền trợ cấp nuôi con, sự có mặt của người cha khi người mẹ sinh con trong bệnh viện, và cuối cùng, là thủ tục ly hôn.


   Tải xuống

Thoả thuận về quyền nuôi dưỡng trẻ vị thành niên

zatím není zdroj

   Tải xuống

Đơn xin phê duyệt thoả thuận

zatím není zdroj

   Tải xuống

Thoả thuận về việc phân chia tài sản, nhà ở và trợ cấp nuôi con

zatím není zdroj 

   Tải xuống

Đơn xin ly hôn không có tranh chấp (thuận tình ly hôn)

zatím není zdroj

   Tải xuống

© 2020 Právo v roušce. Đã đăng ký bản quyền. | info@pravovrousce.cz

Chúng tôi sử dụng cookies

Trang web này được thành lập miễn phí bởi studio BOXART