Rodinné právo

S omezením pohybu a nařízenými omezeními provozu a výroby, které bezpochyby zanechají negativní finanční dopady v mnoha domácnostech, souvisí také některé otázky rodinně právní. Vládou nařízený zákaz volného pohybu či nařízená karanténa mohou mít vliv na styk mezi rodiči a dětmi, zejména na předávání dětí, ale ve svém důsledku bohužel i na manželské a partnerské vztahy. Ekonomické důsledky současných opatření pak mohou ovlivnit zejména schopnost rodičů hradit výživné.

Aktuální otázky

Řešíte otázky spojené s rodinným právem? Dokument odpovídá na základní otázky ohledně styku rodičů s dětmi v době nouzového stavu, placení výživného, přítomnosti otců u porodu i případného rozvodu.

   Stáhnout

Dohoda o úpravě poměrů nezletilé děti

Jestliže máte nezletilé děti, je třeba před samotným rozvodem upravit poměry k Vašim dětem, stanovit péči a styk obou rodičů s nimi, stejně jako výživné na tyto děti.  Vzor dohody upravující vztahy rodičů a nezletilých dětí najdete v odkaze níže.

   Stáhnout

Návrh na schválení dohody

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí, která řeší péči rodičů a výživné na nezletilé děti, musí být schválena soudem a je jedním z předpokladů tzv. smluveného rozvodu. Návrh na schválení dohody si můžete stáhnout zde.

   Stáhnout

Dohoda o úpravě majetku, bydlení a výživného

Pokud jste s manželem rozhodnuti pro rozvod, je třeba mezi Vámi upravit vypořádání majetku i závazků, které jste za manželství nabyli. Tuto dohodu, která je předpokladem pro podání návrhu na smluvený rozvod, můžete stáhnout zde.  

   Stáhnout

Návrh na nesporný rozvod

Pokud je Vaše manželství vážně a trvale narušeno a oba se chcete rozvést, máte možnost se na rozvodu manželství dohodnout. To však pouze za podmínky, že Vaše manželství trvalo déle než rok a nejméně šest měsíců spolu manželsky nežijete.  Níže najdete vhodný vzor návrhu na tzv. smluvený rozvod manželství.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART