Pronájem nebytových prostor

Každý podnikatel má své pravidelné fixní náklady, které zkrátka musí hradit bez ohledu na jeho aktuální příjmy. Jedním z těchto fixních nákladů je také nájemné za prostor pronajatý k podnikání.

S ohledem na aktuální situaci, která má za následek rapidní snížení příjmů podnikatelů, je tedy vhodné kontaktovat pronajímatele a pokusit se dohodnout na dočasném snížení či případném prominutí nájemného.

 

 

Dohoda o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor

Chcete v době krize vyjít vstříc nájemci a dočasně ponížit nájemné, které Vám platí za nájem nebytových prostor? Nebo jste nájemce a chcete o tento ústupek požádat pronajímatele? Využijte této dohody, ve které si sjednáte novou výši nájemného a dobu, po kterou toto snížené nájemné bude hrazeno.

   Stáhnout

Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru

Potřebujete v době krize snížit nájemné, které musíte hradit za nájem prostoru k podnikání? Stáhněte si pro tento účel vzor žádosti o snížení nájemného, kterou zašlete pronajímateli.

   Stáhnout

Dohoda o dočasném přerušení plateb za pronájem nebytových prostor

Chcete v době krize pomoci nájemci a umožnit mu dočasně odložit či úplně odpustit platby nájemného za nájem nebytových prostor? Nebo jste nájemce a chtěl byste, aby Vám toto pronajímatel umožnil? Stáhněte si dohodu, ve které si sjednáte dobu, po kterou nebude nájemné hrazeno. Dohoda může nájemci, který vlivem krize přišel o část svým příjmů, významně pomoci.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART