Pracovní právo

Zavřené provozovny, omezení pohybu lidí na veřejnosti a prakticky nefunkční svět má fatální dopady i na zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Přinášíme proto několik nástrojů,
jak tyto dopady zmírnit a se situací se poprat co nejlépe.

 

Pokud zaměstnance vysíláte na home office, nezapomínejte na to, že i ten má zákonný režim a je potřeba jej se zaměstnancem sjednat dohodou. Pokud pro zaměstnance nemáte práci, zamyslete se nad změnou pracovní náplně, způsoby dočasného snížení mzdy nebo nařízení dovolené.

 

A pokud už selhaly opravdu všechny ostatní cesty, jak pracovní místa udržet, přinášíme i možnosti ukončení pracovního poměru, a to jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Vnitřní předpis

Dostali jste se jako zaměstnavatelé do situace, kdy kvůli pandemii nejste schopni přidělovat zaměstnancům práci a nevíte, jak naložit s vyplácením mzdy? Vnitřní předpis o dočasném snížení mzdy může být jedním z nástrojů, jak udržet pracovní místa a překlenout krizové období.

   Stáhnout

Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o částečné nezaměstnanosti

Potřebujete v době krize snížit mzdy? Pokud ve vaší společnosti působí odborová organizace, sepište s ní dohodu o částečné nezaměstnanosti, ve které si specifikujete přesné podmínky.

   Stáhnout

Nařízení čerpání řádné dovolené

Pokud momentálně nemáte pro své zaměstnance práci, můžete jim nařídit dovolenou. Jde o pro obě strany výhodnější variantu, než nechat zaměnstance domu kvůli překážkám v práci ze strany zaměstnavatele.

   Stáhnout

Pracovní smlouva (na dobu určitou)

Potřebujete v aktuální situaci vykrýt specifické pracovní pozice? Využijte k tomu pracovní smlouvu na dobu určitou.

   Stáhnout

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Potřebujete se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr ve zkušební době? Stáhněte si vzor dokumentu, který k tomu můžete použít.

   Stáhnout

Dodatek k pracovní smlouvě

Veškeré změny pracovní smlouvy, na kterých se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, je nutné písemně zdokumentovat. Pro tento účel slouží institut dodatku k pracovní smlouvě, který mezi sebou zaměstnanec a zaměstnavatel uzavírají.

   Stáhnout

Rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci

Ve specifických situacích můžete zaměstnance převést na jinou práci. V dokumentu najdete také informace, kdy k tomu potřebujete jeho souhlas a jaká další pravidla je potřeba dodržet.

   Stáhnout

Výpověď z pracovního poměru

Porušuje váš zaměstnanec své povinnosti ve vztahu k vykonávané práci? Připravili jsme pro vás vzor výpovědi.

   Stáhnout

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Tento vzor můžete využít k okamžitému ukončení pracovního poměru, například pokud vám zaměstnavatel neplatí mzdu. Uvnitř najdete také informace, co z takového postupu vyplývá.

   Stáhnout

Dohoda o výkonu práce z domova

I home office má svá přesná pravidla. Dohoda o výkonu práce z domova vám je pomůže specifikovat, aby měly obě strany jasno a nebyl porušován zákoník práce.

   Stáhnout

Rozhodnutí zaměstnavatele o změně či zrušení nařízené dovolené

Nařídili jste zaměstnancům dovolenou a nyní je opět potřebujete v práci? Dovolenou můžete změnit nebo úplně zrušit, v první řadě vždy doporučujeme vzájemnou dohodu. Nezapomeňte, že pokud tím zaměstnanci vznikne nějaká škoda, budete mu ji muset kompenzovat.

   Stáhnout

Rozhodnutí o organizační změně

Nejste kvůli aktuální situaci schopni zajistit práci všem svým zaměstnancům? Tento dokument použijte, když už selhaly všechny ostatní varianty a nemáte jinou možnost, než rušit pracovní místa.

   Stáhnout

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Museli jste přistoupit k organizační změně, v jejímž důsledku se stali někteří zaměstnanci nadbytečnými? Na skončení pracovního poměru se můžete se zaměstnancem dohodnout, přičemž taková dohoda poskytuje stranám větší flexibilitu než výpověď.

   Stáhnout

Dodatek k pracovní smlouvě (změna mzdy)

Jedním z nástrojů, jak udržet firmu v chodu bez nutnosti propouštět, je dočasné snížení mezd. Tento vzor použijte v případě, že máte mzdy stanovené přímo v pracovních smlouvách.

   Stáhnout

Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu

Jezdíte běžně na služební cesty, ale nyní máte obavy o své zdraví nebo ze závažných důvodů odjet nemůžete? Požádejte zaměstnavatele o zrušení vyslání na pracovní cestu.

   Stáhnout

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Pokud se chystáte ukončit pracovní poměr, můžete tak jako zaměstnanec učinit kdykoliv i bez udání důvodu. Standardní výpovědní doba podle zákoníku práce je 2 měsíce, zkontrolujte ale svou pracovní smlouvu, zda ji nemáte stanovenou jinak.

   Stáhnout

Ukončení dohody o provedení práce

Dokument využijte v případě, že potřebujete vypovědět dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

   Stáhnout

Manuál pro zaměstnavatele - snížení personálních nákladů

Tento dokument slouží jako manuál pro zaměstnavatele, kteří se snaží snížit personální náklady jiným způsobem, než je propouštění zaměstnanců. Zahrnuje právní aspekty i pohled personalistů.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART