Obchodní vztahy

Ekonomika může být ochromená, ale uzavřené smlouvy stále platí a musíte je dodržovat. Jednejte včas a
upravte smluvní vztahy tak, aby dávaly oběma stranám smysl i v současné krizové situaci – vyhnete se tak řadě problémů. Vzory smluv v této sekci vám umožní vyjít vstříc obchodním partnerům, nebo je naopak o pomoc požádat. Dále vás upozorní na povinnosti vyplývající ze zákona.

 

Věříme, že většina podnikatelů se vzájemně podpoří – a aby vše proběhlo (s)právně, zaznamenejte to písemně.

 

 

Oznámení o nemožnosti plnění

Nemůžete kvůli nouzovému stavu plnit závazky plynoucí ze smlouvy? Informujte druhou smluvní stranu. Oznámením lze zabránit vzniku odpovědnosti za škodu, nebo se odpovědnosti zprostit.

   Stáhnout

Dodatek ke smlouvě - změna závazku

Je pro vás či vaše obchodní partnery stávající smlouva nevýhodná nebo ji nezvládnete splnit? Nejjednodušším řešením, jak změnit závazky plynoucí ze smlouvy, je formou dodatku.

   Stáhnout

Odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou

Dokument využijete v situaci, kdy smluvní partner neplní své závazky nebo jinak podstatným způsobem porušuje smlouvu. Odstoupením dochází k ukončení smlouvy a zároveň máte právo vymáhat vrácení poskytnutého plnění – například zálohové platby.

   Stáhnout

Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři

Jste v situaci, že vám někdo dluží, ale je obtížné dohodnout se na zaplacení částky? Využijte Dohodu o uznání dluhu a stanovte splátkový kalendář. Dokument poslouží především pokud nemáte písemnou smlouvu – například jako podklad pro soudní vymáhání dluhu.

   Stáhnout

Prohlášení před vstupem na pracoviště (CZ/EN)

Dokument o dodržování nejdůležitějších zásad a opatření proti šíření koronaviru nechte podepsat všechny osoby, které vstoupí k vám na pracoviště – zaměstnance, dodavatele, klienty.

   Stáhnout

Smlouva o výpůjčce

Půjčit (si) můžete takřka cokoliv, vrtačku i výrobní halu. Smlouva o výpůjčce slouží k bezplatnému a dočasnému zapůjčení movité či nemovité věci – ne ale k půjčce peněžních prostředků.

   Stáhnout

Oznámení o odepření plnění

U řady smluv musíte plnit závazky dříve než druhá strana – například poskytnout službu ještě před zaplacením. Oznámení o odepření plnění využijte, pokud hrozí, že smluvní partner své povinnosti kvůli probíhající pandemii nesplní.

   Stáhnout

Výzva k úhradě dlužné pohledávky

Potřebujete vymáhat pohledávku soudně? Dlužníkovi nejprve pošlete předžalobní výzvu – jedině tak vám budou přiznány náklady řízení. Upomínka má navíc psychologický efekt a dlužník často zaplatí. Vzor je připraven na pohledávku z kupní smlouvy a smlouvy o dílo, dá se ale upravit na jakýkoliv smluvní typ.

   Stáhnout

Směnka vlastní a dohoda vyplňovacím právu směnečném

Směnka vede ke snadnějšímu vymáhání pohledávky. V případě blankosměnky věřitel doplní dlužnou částku i splatnost až posléze – přesné podmínky upraví dohoda.

   Stáhnout

Dohoda o odkladu splátek zápůjčky

Tušíte, že nezvládnete hradit předepsané splátky řádně a včas? Dohodněte se s Vaším věřitelem na odkladu splátek a plaťte později.

   Stáhnout

Výzva k obnovení jednání o smlouvě

Máte uzavřenou smlouvu a rádi byste kvůli dopadům současné situace stanovili nové smluvní podmínky? Zákon umožňuje otevřít jednání s druhou stranou.

   Stáhnout

Dohoda o ukončení smlouvy

V krizovém období se lehce dostanete do situace, kdy už pokračování spolupráce není možné nebo smysluplné. Dohodu o ukončení využijte, pokud máte s druhou stranou vypořádané závazky plynoucí z původní smlouvy.

   Stáhnout

Oznámení o porušení právní povinnosti

Máte uzavřenou smlouvu, ale nezvládnete splnit všechny své smluvní povinnosti? Informujte o tom druhou stranu včas. Stáhněte si dokument, který k tomu můžete využít.

   Stáhnout

Dohoda o prominutí dluhu

Krizová situace dopadá na všechny a prominutím dluhu pomůžete obchodním partnerům v nesnázích. Odpustit můžete celý dluh, nebo jeho část.

   Stáhnout

Smlouva o zápůjčce

Máte dostatečný finanční polštář a rádi byste podpořili ostatní? Nebo naopak peníze potřebujete pro udržení zaměstnanců a zachování chodu firmy? Pro půjčku není třeba chodit do banky, můžete si pomoci vzájemně.

   Stáhnout

Darovací smlouva

Řada lidí pomůže ve složité situaci. Prostřednictvím darovací smlouvy přijmete či věnujete prakticky cokoliv – movité a nemovité věci, technologie i finanční prostředky. Dar je bezplatný, bez nároku na jakékoliv protiplnění.

   Stáhnout

Dohoda o převzetí dluhu

Dostali jste se do situace, kdy nejste schopni splácet své závazky? Právo umožňuje, aby za vás platil někdo jiný. Smluvními stranami Dohody o převzetí dluhu jste vy, nový dlužník a také věřitel, který musí souhlasit.

   Stáhnout

Smlouva o postoupení pohledávky

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží, avšak nesplácí? Pohledávku můžete postoupit na jiného věřitele, který vám za ni zaplatí – obvykle o něco nižší částku, zato rychleji. V dokumentu najdete také informace, jak postupovat.

   Stáhnout

Ručitelské prohlášení

Ručitel vstupuje do vstupuje do vztahu věřitel–dlužník a v případě neschopnosti splácet hradí závazek místo dlužníka. Jedná se o „pojistku” v nejistých časech a vede k lepší důvěře mezi obchodními partnery.

   Stáhnout

Dohoda o prodloužení splatnosti zápůjčky

Nebudete moci vrátit zapůjčené peníze ve sjednaném termínu? Dohodněte se s Vaším věřitelem na prodloužení splatnosti zápůjčky a plaťte později.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART