Insolvence a dluhy

Pandemie nemoci COVID-19 mnohým přiškrtila nebo úplně zastavila příjmy. V takovém případě se každý může velmi rychle dostat do problémů. Přečtěte si,
jak se chovat v pozici dlužníka i věřitele.

 

V této sekci najdete kromě důležitých dokumentů také praktické návody a konkrétní postupy, které vám pomůžou situaci řešit. Ať už vás postihl dočasný výpadek příjmů, akutně hrozí platební neschopnost nebo řešíte problémy vaší společnosti, která se nachází v předlužení, vždy se dá najít cesta ven. Nestrkejte hlavu do písku, hledejte řešení a pamatujte, že nejdůležitější je rychlá komunikace.

Jak se vyhnout insolvenci pro fyzické osoby

Sada konkrétních rad pro zaměstnance a jiné fyzické osoby, jak se chovat v situaci, kdy se vám zastavily nebo snížily příjmy a hrozí vám platební neschopnost. Přečtěte si, jak komunikovat s věřiteli nebo zaměstnavatelem a předejděte problémům.

   Stáhnout

Návod na získání pomoci státu při finančních potížích

Ošetřovné, odklady plateb, mimořádná pomoc pro fyzické osoby nebo bezúročný úvěr pro podnikatele. Pokud vám koronavirová krize způsobila finanční potíže, stát vám může pomoci. Zjistěte, jaké máte možnosti, ale současně sledujte vývoj situace. Některé možnosti už nemusí být aktuální.

   Stáhnout

Postup statutárního orgánu v případě (hrozící) platební neschopnost

Hrozí-li vaší firmě kvůli výpadkům příjmů platební neschopnost, musíte dodržovat postupy stanovené zákonem. Jinak situaci můžete zbytečně zhoršit. V dokumentu se dozvíte, jak jako statutární orgán společnosti postupovat.

   Stáhnout

Základní otázky a odpovědi pro dlužníky zejména v oddlužení

Vytvořili jsme 7 modelových situací, do kterých se můžete dostat, pokud se v současné koronavirové krizi nacházíte v insolvenci. V dokumentu najdete konkrétní postupy v jednotlivých situacích i odkazy na důležité dokumenty.

   Stáhnout

Jak předejít zrušení oddlužení

Nacházíte se v oddlužení a máte strach z jeho zrušení, pokud nebudete schopni v důsledku pandemie splácet stanovené měsíční splátky? V dokumentu se dozvíte, jak se této situaci  vyhnout.

   Stáhnout

Žádost o odložení splátek

Dostali jste se do situace, v níž nebudete schopni splatit svou příští splátku hypotéky či jiného úvěru? Věřitel vám ji může odložit. Důležité je hlavně komunikovat a snažit se, abyste se nedostali se splátkami do prodlení.

   Stáhnout

Žádost o snížení splátky z důvodu změny poměrů

Pokud jste se dostali do situace, kdy nejste schopni v rámci oddlužení splácet ve stejné výši jako dosud, můžete zažádat o snížení splátek.

   Stáhnout

Návrh na vyhlášení moratoria

Co by měl obsahovat návrh na vyhlášení moratoria na ochranu před věřiteli? V tomto dokumentu najdete základní náležitosti, které by měl návrh splňovat. Součástí je také přehled povinných příloh.

   Stáhnout

Plnění povinnosti péče řádného hospodáře - test insolvence

Zákon o obchodních korporacích předvídá aplikaci testu insolvence v rámci rozhodování výkonného orgánu v situaci, kdy je korporace na pokraji platební neschopnosti a vyskytuje se zde riziko hrozícího úpadku. Dokument popisuje, co je test insolvence a jeho aplikaci. Dále uvádí možné důsledky pro statutární orgán, který by nepostupoval s péčí řádného hospodáře.

   Stáhnout

Návrh na povolení reorganizace

Vzor insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace podle schváleného reorganizačního plánu (tzv. předschválená reorganizace). Návrh obsahuje základní náležitosti, přehled okolností, které je nutné vylíčit, a také přehled povinných příloh.

   Stáhnout

Jak se vyhnout insolvenci pro podnikatele a právnické osoby

Sada konkrétních rad pro živnostníky, OSVČ a společnosti, kterým kvůli sníženým příjmům hrozí dluhy. Stáhněte si doporučení, jak řešit špatnou finanční situaci a vyhnout se insolvenci.

   Stáhnout

Jak postupovat v případě platební neschopnosti mého dlužníka

Neplatí vám dlužníci? Poradíme vám, jak s ohledem na situaci reagovat, když se vám na stole množí pohledávky. Jak s nimi komunikovat, kdy se dohodnout na řešení a kdy přistoupit k insolvenčnímu řízení.

   Stáhnout

Jak přihlásit pohledávku do insolvence

Dostal se váš dlužník do finančních problémů, nekomunikuje a vy se obáváte, že vám pohledávku nezaplatí? Přihlaste pohledávku do insolvence, zvýšíte tak šanci, že své peníze dostanete. Krok za krokem vás provedeme postupem.

   Stáhnout

Vyhlášení moratoria - jedno z řešení?

Moratorium slouží jako ochrana dlužníka před věřiteli, která mu poskytuje prostor k ozdravení podnikání nebo k odvrácení úpadku. Tento dokument shrnuje možnosti využití moratoria.

   Stáhnout

Žádost o prodloužení lhůty k úhradě

Dokument využijte v případě, že potřebujete vypovědět dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

   Stáhnout

Oznámení o změně – ztráta zaměstnání

Přišli jste kvůli epidemii COVID-19 o zaměstnání, nebo se vám podstatně snížily příjmy? V rámci oddlužení jste povinni o této skutečnosti informovat soud a insolvenčního správce. Tento dokument vám pomůže.


   Stáhnout

Žádost o přerušení oddlužení

Jste v insolvenci a přišli jste o práci, jste dlouhodobě nemocní nebo máte jiné závažné důvody, proč nejste dočasně schopni plnit stanovený splátkový kalendář? Přerušení oddlužení vám může pomoci.

   Stáhnout

Insolvenční návrh podaný právnickou osobou

Vzor insolvenčního návrhu pro podání dlužníkem právnickou osobou obsahuje základní náležitosti návrhu, přehled okolností, které je nutné vylíčit, a také přehled povinných příloh.

   Stáhnout

Jak podat návrh na povolení oddlužení

Dokument je určen pro fyzické osoby včetně podnikatelů, které v důsledku nepříznivé finanční situace naplňují znaky úpadku (mají více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejsou schopni plnit) a chtějí svou situaci řešit v rámci oddlužení (tzv. Osobního bankrotu).


   Stáhnout

Předschválená reorganizace

Dokument uvádí, co je předschválená reorganizace, kteří podnikatelé o ní mohou usilovat, výhody oproti klasické reorganizaci a také náležitosti jejího schválení.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART