Energetické právo

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se objevují zprávy, že nepoctiví podnikatelé v energetice (lidově zvaní „šmejdi“) nabízí lidem zdarma v jejich bydlištích dodávky roušek nebo respirátorů, a to oproti potvrzení o předání. Pokud si zákazník dokument pečlivě nepřečte, může později zjistit, že ve skutečnosti podepsal smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, nebo nějaký podobný dokument. Podobně se množí situaci, kdy nepoctiví obchodníci obvolávají zákazníky s údajně výhodnými nabídkami na dodávku elektřiny nebo plynu a uzavírají s nimi smlouvy o telefonu.

Jak na taková jednání reagovat a jak uzavřené smlouvy zrušit radíme v této části. Najdete zde rovněž základní dokumenty pro podnikatele, kteří v důsledku nouzového stavu zjistí, že nejsou schopní zaplatit zálohy či cenu za dodávku energií.

 

 

Odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny, sdružených službách dodávky elektřiny či plynu – podpis při převzetí roušek

Zjistili jste, že jste naletěli podvodníkům, kteří Vám doma nabízeli zdarma roušky, a podepsali s nimi smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu? Do 14ti dnů můžete jako spotřebitel od smlouvy odstoupit.

   Stáhnout

Odvolání plné moci k zastupování při konání aukce, Odstoupení od smlouvy – podpis při převzetí roušek

Stalo se Vám, že Vás doma navštívili nepoctiví dodavatelé roušek či respirátorů, kteří Vám spolu s ochrannými prostředky předložili k podpisu i smlouvu či plnou moc, na základě které Vás chtějí zahrnout do aukce na dodávku elektřiny nebo plynu? Podívejte se, jak je možné na tuto situaci reagovat.

   Stáhnout

Podnět České obchodní inspekci k prošetření postupu pořadatele aukcí na dodávku elektřiny, plynu

Setkali jste se s nepoctivými obchodníky, kteří nabízí roušky či respirátory zdarma, a přitom využívají nepozornosti zákazníků a předkládají jim k podpisu smlouvy či plné moci k zahrnutí zákazníka do aukce na dodávku elektřiny nebo plynu? Podejte podnět k České obchodní inspekci, aby celou záležitost prošetřila.

   Stáhnout

Výpověď smlouvy o dodávce elektřiny, sdružených službách dodávky elektřiny či plynu uzavřené telefonicky

Uzavřeli jste po telefonu smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu, ale teď jste si to rozmysleli a o dodávku nemáte zájem? Do 15 dnů od zahájení dodávky můžete smlouvu vypovědět.

   Stáhnout

Žádost o obnovení dodávky elektřiny, plynu

Dostali jste se v důsledku nouzového stavu do finanční tísně a máte neuhrazená vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu? Hrozí Vám přerušení dodávky? Podívejte se, jak je to s obnovením dodávky elektřiny nebo plynu.

   Stáhnout

Výpověď smlouvy o dodávce elektřiny, sdružených službách dodávky elektřiny či plynu – podpis při převzetí roušek

Zjistili jste, že jste naletěli podvodníkům, kteří Vám doma nabízeli zdarma roušky, a podepsali s nimi smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu? Do 15ti dnů od zahájení dodávky můžete jako spotřebitel smlouvu vypovědět.

   Stáhnout

Oznámení původnímu dodavateli o pokračování v dodávce energie

Odstoupili jste od smlouvy s nepoctivým dodavatelem elektřiny nebo plynu a chcete mít jistotu, že nezůstanete bez energie? Zašlete oznámení svému původnímu dodavateli, že trváte na pokračování dodávky.

   Stáhnout

Podnět k prošetření postupu obchodníka při uzavírání smlouvy v souvislosti s nabídkou roušek

Setkali jste se s nepoctivými obchodníky, kteří nabízí roušky či respirátory zdarma, a přitom využívají nepozornosti zákazníků a předkládají jim k podpisu smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu? Podejte podnět k Energetickému regulačnímu úřadu, aby celou záležitost prošetřil.

   Stáhnout

Odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny, sdružených službách dodávky elektřiny či plynu uzavřené telefonicky

Uzavřeli jste po telefonu smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu, ale teď jste si to rozmysleli a o dodávku nemáte zájem? Do 14 dnů od uzavření smlouvy můžete od smlouvy odstoupit.

   Stáhnout

Žádost dodavateli elektřiny, plynu o posunutí splatnosti záloh či ceny za dodávku elektřiny, plynu

Dostali jste se v důsledku nouzového stavu do finanční tísně a máte neuhrazená vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu? Požádejte obchodníka o posunutí splatnosti nebo o splátkový kalendář. ní.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART