Thuế


Bộ tài chính có chuẩn bị một số biện pháp để giảm thiểu tác động của tình trạng hiện nay tới người trả thuế. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm việc miễn tiền lãi trả chậm, miễn tiền phạt do nộp muộn bản khai thuế thu nhập của pháp nhân và cá nhân, hoặc tạm hoãn thời hạn thực hiện các nghĩa vụ liên quan tới giai đoạn 3 và 4 đăng ký kinh doanh trực tuyến EET.

Mặc dù đã có những biện pháp hỗ trợ từ phía Bộ tài chính thì các cơ quan hành chính vẫn sẽ duy trì hoạt động và thu thuế. Trong danh mục này, các bạn sẽ tìm thấy các mẫu văn bản có thể hỗ trợ các bạn khi bị rơi vào hoàn cảnh không thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình vì dịch bệnh.

Đơn xin phê duyệt ngoại lệ từ nghĩa vụ nộp tạm ứng thuế

Vì tình trạng hiện nay, bạn gặp khó khăn khi phải trả tiền tạm ứng cho thuế thu nhập, thuế đường bộ hay các thuế khác? Bạn hãy xin phê duyệt ngoại lệ từ nghĩa vụ nộp tạm ứng thuế.

   Tải xuống

Đơn xin miễn lãi vì trả chậm theo điều 259b Luật thuế

Nếu vì dịch virus corona mà bạn không thể trả thuế kịp thời, bạn hãy nộp đơn xin miễn tiền lãi vì trả chậm.

   Tải xuống

Thông báo lý do vì sao không thể chấp hành yêu cầu hợp tác trong tố tụng thuế

Sở tài chính cần tới kiểm tra địa điểm kinh doanh của bạn, nhưng vì tình trạng hiện nay, sẽ không khả thi cho bạn để họ thực hiện điều đó theo thời hạn đã định? Bạn hãy nêu ra các lý do để tránh các khoản phạt sau này.

   Tải xuống

Đơn xin miễn tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ liên quan đến báo cáo kiểm tra thuế GTGT

Trong tình hình hiện nay bạn đã không kịp nộp báo cáo kiểm tra thuế GTGT? Những khoản phạt với mức 1 000 Kč được phát sinh từ ngày 1. 3. đến 31.7. 2020 sẽ được miễn. Nhưng nếu bạn để đến khi Sở tài chính gửi yêu cầu rồi bạn mới nộp báo cáo kiểm tra thuế GTGT, bạn có thể sẽ bị phạt 10 000 Kč hoặc 50 000 Kč. Khi đó, bạn hãy nộp đơn xin miễn tiền phạt này.

   Tải xuống

Đơn xin gia hạn thời hạn

Bạn không có khả năng phản ứng kịp thời với yêu cầu của Sở tài chính liên quan tới các nghĩa vụ thuế? Bạn hãy nộp đơn xin gia hạn thời hạn nhé.

   Tải xuống

© 2020 Právo v roušce. Đã đăng ký bản quyền. | info@pravovrousce.cz

Chúng tôi sử dụng cookies

Trang web này được thành lập miễn phí bởi studio BOXART