Daně

Ministerstvo financí připravilo několik opatření, která by měla zmírnit dopady této situace na daňové poplatníky. Jedná se například o hromadné
prominutí úroků z prodlení, pokut za opožděné přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob nebo o posun termínu vymáhání povinností spojených se 3. a 4. vlnou EET.

I přes opatření ze strany Ministerstva financí budou orgány státní správy nadále fungovat a vybírat daně. V této sekci najdete vzory dokumentů, které vám pomohou, pokud se dostanete do situace, kdy kvůli pandemii nejste schopni své povinnosti plnit.

Žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat

Nemůžete kvůli současné situaci zaplatit zálohy na daň z příjmu, silniční daň? Požádejte o výjimku z povinnosti daň zálohovat.

   Stáhnout

Žádost o prominutí úroku z prodlení podle § 259b daňového řádu

Pokud jste nestihli kvůli koronaviru zaplatit včas daně, požádejte o prominutí úroku z prodlení.

   Stáhnout

Sdělení důvodů, pro které nelze vyhovět výzvě k umožnění zahájení daňové kontroly

Má k vám přijít finanční úřad na kontrolu, ale kvůli aktuální situaci pro vás není reálné jim to ve stanovené lhůtě umožnit? Sdělte jim důvody, abyste se vyhnuli následným sankcím.

   Stáhnout

Žádost o prominutí pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Nestihli jste kvůli nastalé situaci podat včas kontrolní hlášení? Pokuty ve výši 1 000 Kč, které vzniknou mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, budou plošně prominuty. Pokud však podáte kontrolní hlášení až na výzvu finančního úřadu, čeká vás pokuta 10 000 Kč nebo 50 000 Kč. V takovém případě podejte žádost o prominutí.

   Stáhnout

Žádost o prodloužení lhůty

Nemůžete nyní včas reagovat na výzvu finančního úřadu ohledně daňových povinností? Požádejte o prodloužení lhůty.

   Stáhnout

© 2020 Právo v roušce. Všechna práva vyhrazena. | info@pravovrousce.cz

Používáme soubory cookie

Web bezúplatně vytvořilo studio BOXART